Από Ευρωπούλους - Ποταμό προς Σαρόκο, From Evropouloi - Potamos to San Rocco

Ευρωπούλοι Πλατεία
Evropouloi Square
Γκίνη
Gkinis
Πάτση
Patsis
Κουκουρίτσα
Koukouritsa
Kapodistrias Museum)
Ντάφαρη
Ntafari
Ράνκιου
Rankios
Καμίνι
Kamini
Παραστάθη
Parastathis
Πέπα
Pepa
Παλιό Τέρμα
Old Terminal
Αη Βάρβαρης
Saint Barbaros
Αστυνομία
Police Station (old)
Ποταμός
Potamos
Ψυχραιμία
Psychraimia
Λιθάρι
Lithari
Ασύρμαντος
Asyrmantos
Κασταμονίτη
Kastamoniti
Διαστάυρωση Ποταμού
Potamos Junction
Σολάρι
Solari
Κακαρούγκα
Kakarougkas
Καπουκίνοι
Capuchins
Πολυκλινική
Private General Clinic
Πλατυτέρα
Platytera
Γκίκα
Gkikas
Σαρόκο
San Rocco (Terminal)