Από Κανόνι προς Άνω Πλατεία (Λιστόν), From Kanoni to Liston Square

Κανόνι
Kanoni
Πρώην Χίλτον
Corfu Holiday Palace Hotel
Ελιά
Elia
Σχολείο
Primary School
Ξενοδοχείο Ντιβάνι
Divani Corfu Palace Hotel
Γεωργιάδη
Georgiadis
Παφίλη
Pafilis
Κωρυφώ
Koryfo
Καλαβρέτζου
Kalavretzos
Μον Ρεπό Παλαιόπολη
Mon Repo - Palaiopolis
Λουτρά & Ξενοδοχείο Μον Ρεπό
Mayor Mon Repo Palace Hotel
Mon Repo Beach
Ανεμόμυλος
Anemomylos
Παιδική Χαρά
Playground
Αγάμων
Agamon
Δεσσύλα
Dessylas
Καρατζά
Karatzas
Κάστρος
Kastros
Κολώνα Ντούγκλα
Sir Howard Douglas Obelisk
Δημαρχείο ­ Ορφανοτροφέιο
Town Hall
Ταχυδρομείο - Αστυνομία
Post Office - Police Station
Κεντρική Πλατεία Σαρόκο
Main San Rocco Square
Δημοτικό θέατρο - Περιφέρεια
Municipal Theatre
Ionian Islands District
2ο Γυμνάσιο
2dn High School
Άνω Πλατεία (Λιστόν)
Liston Square (Terminal)