Από Άνω Πλατεία (Λιστόν) προς Κανόνι, From Liston Square to Kanoni

Άνω Πλατεία (Λιστόν)
Liston Square
2o Γυμνάσιο
2nd High School
1ο-5ο Γυμνάσιο
1st-5th High School
Ταχυδρομείο / Αστυνομία
Post Office / Police Station
Δημαρχείο ­ Ορφανοτροφέιο
Town Hall
Μπαλάνου
Mpalanou
Λύγερη
Lygeri
Δεσσύλα
Dessylas
Αγάμων
Agamon
Παλαιόπολη - Μον Ρεπό
Mon Repo - Palaiopolis
Καλαβρέτζου
Kalavretzos
Δημησιάνου
Dimisianos
Μπόικου
Mpoikos
Βρυσούλα
Vrysoula
Σχολείο
Primary School
Γήπεδα Ποδοσφαίρου
Football Academy - Field
Σάλβος
Salvos
Τερματική Κανόνι
Kanoni (Terminal)